سایر موارد در انارستان

انجام پروژه های انبار داده با استفاده از ابزارهای

روش های CLASSIFICATION CLUSTERING ASSOCIATION RULES NAIVE BAYES SVM: SUPPORT VECTOR MACHINE BAGGING BOOSTING FPGROWTH...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | حامدی

شناسایی آماری الگو ها- ماشین بینایی

مشاوره و انجام کلیه پروژه های دانشگاهی مرتبط با دروس شناسایی اماری الگوها (Pattern recognition) و ماشین بینایی(Machin vision) توسط نرم افزار MATLAB azsoft...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | سهند بهرامی

انجام پروژه ها و پایان نامه های برق قدرت

azsoftir@gmail.com 09367292276 azsoft.ir 09367292276 azsoftir@gmail.com 09367292276 azsoft.ir 09367292276 انجام پروژه ها و پایان نامه های برق قدرت ل...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | سهند بهرامی